Aktualności

Zgromadzenie w Tanzanii rośnie

Nasze zgromadzenie w Tanzanii (Afryka) rośnie. 28. sierpnia 2017 r. cztery młode kobiety rozpoczęły...

więcej

Kapituła Generalna 2017

W dniach od 2. do 18. maja 2017 r. w Berlinie odbyła się Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia....

więcej

Kapituła prowincjalna Prowincji Niemieckiej 2016

Od 28. września do 2. października 2016 w klasztorze św. Augustyna w Berlinie – Lankwitz odbyła się...

więcej

Tanzania i kapituły generalnej

28. sierpnia 2016 r. w Regionie Tanzania: 4 siostry złożyły pierwszą profesję natomiast 3...

więcej

Nową placówkę w Tanzania

4. stycznia 2016 r. Siostry Maryi Niepokalanej otworzyły w Kongwa (Tanzania) nową placówkę. Jest to...

więcej


Duchowość i Charyzmat

Nasze Zgromadzenie posiada rys duchowości maryjnej. Od 150 lat realizujemy charyzmat gotowości radosnego służenia wzorującego się na postawie Maryi. Wsłuchujemy się w sugestię Maryi: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”(J 2,5) Pragniemy, razem z Maryją, błagać Ducha Św., by udzielał nam swoich darów, uzdalniając nas do apostolskiej gorliwości.
Reguła św. Augustyna jest dla nas pomocą w integrowaniu naszych działań i budowaniu wspólnoty. Główne myśli z Reguły św. Augustyna:
Miłujcie Boga
Miłujcie bliźnich
Bądźcie sercem i duszą  w Bogu
Wszystko niech będzie wspólne
Żyjcie ubogo ze względu na Chrystusa
Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania
Chwalcie Boga szczerym sercem
Utrzymujcie ciało we wstrzemięźliwości
Bądźcie wdzięczni za siostrzane upomnienia i rady
Dobro wspólne niech będzie ważniejsze, niż osobista korzyść
Bądźcie wytrwali w biedzie i niedostatku
Służcie chorym z troskliwą miłością
Bądźcie wrażliwi na potrzeby każdego
Żyjcie w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie
Bądźcie posłuszni z miłości do Boga
Służcie, kiedy powierza się wam jakiś urząd
Nawracajcie się, gdy popełnicie błąd
Zachowujcie tę Regułę w wolności

Charyzmat
Każda siostra stara się żyć i postępować zgodnie z duchem Ojca Założyciela, którego charyzmat troski o dziewczęta i kobiety pozostaje aktualny, pomimo zmieniających się warunków. On przez swą niezachwianą ufność w Bogu i niestrudzony zapał, uczy nas urzeczywistniać ducha prostej i radosnej służby na wzór Maryi.

 

Początek Strony Drukuj

© Casa Generalizia, Suore di Maria Immacolata, Roma