Aktualności

Zgromadzenie w Tanzanii rośnie

Nasze zgromadzenie w Tanzanii (Afryka) rośnie. 28. sierpnia 2017 r. cztery młode kobiety rozpoczęły...

więcej

Kapituła Generalna 2017

W dniach od 2. do 18. maja 2017 r. w Berlinie odbyła się Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia....

więcej

Kapituła prowincjalna Prowincji Niemieckiej 2016

Od 28. września do 2. października 2016 w klasztorze św. Augustyna w Berlinie – Lankwitz odbyła się...

więcej

Tanzania i kapituły generalnej

28. sierpnia 2016 r. w Regionie Tanzania: 4 siostry złożyły pierwszą profesję natomiast 3...

więcej

Nową placówkę w Tanzania

4. stycznia 2016 r. Siostry Maryi Niepokalanej otworzyły w Kongwa (Tanzania) nową placówkę. Jest to...

więcej

Misja naszego ZgromadzeniaNasz apostolat jest zakorzeniony:
1. W Ewangelii i w naszej chrześcijańskiej wierze. Tu bowiem spotykają się dwa nierozłączne elementy: wiara w Boga i miłość do człowieka. W człowieku, zwłaszcza potrzebującym, spotykamy samego Chrystusa. Przyjęcie go i pomoc jest konsekwencją i wyrazem naszej wiary.
2. W Tradycji Zgromadzenia oraz wcielaniu idei Założyciela, co stanowi fundamentalną linię apostolstwa trwającego od 1854r.

W tym czasie Kościół przyjął wyzwanie otwarcia się na potrzeby społeczne, zlecając Ks. Janowi Schneiderowi misję objęcia opieką młodych dziewcząt i kobiet, które poszukując pracy w mieście traciły swoją tożsamość pozbawiając się swoich rodzinnych korzeni. Zgromadzenie powstało jako Stowarzyszenie niosące  pomoc w ustabilizowaniu sytuacji społecznej dziewcząt oraz tworzeniu z nich wspierającej się wspólnoty.
Mijające 150 lat rozwoju ukierunkowuje nasz apostolat na dzieci, chorych, starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących opieki ludzi. Cel pozostaje niezmienny: przyjmować i troszczyć się ze szczególną wrażliwością o słabych i żyjących na „marginesie życia”, do których w większości należą dziewczęta  i kobiety.

Nasze apostolskie zadania realizujemy podejmując i organizując pracę w internatach, bursach, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, świetlicach, przedszkolach, domach dziecka, Ośrodkach opiekuńczo-leczniczych i Domach Pomocy Społecznej. Ponadto, wychodząc na przeciw potrzebom ludzi chorych, podejmujemy służbę apostolską w szpitalach oraz jako pielęgniarki środowiskowe. Czynnie wspieramy działalność duszpasterską pracując w parafiach, w katechezie, duszpasterstwie głuchoniemych, organizując rekolekcje.W tym samym duchu podjęłyśmy także pracę wśród emigrantów i na misjach.

Początek Strony Drukuj

© Casa Generalizia, Suore di Maria Immacolata, Roma